Palivo

 

Palivo všeobecně:

   Často diskutovaná věc. Každý kdo dělá ohňovky již delší čas, si jistě prošel vším možným a nakonec u něčeho zůstal a používá to "svoje". Žlutě jsou označena obvyklá paliva.

Úvodem - třídy nebezpečnosti:

Třída nebezpečnosti I s teplotou vzplanutí do 21 °C. Např: benzín, aceton, líh, ředidla.

Třída nebezpečnosti II s teplotou vzplanutí nad 21 do 55 °C. Např: některá ředidla, barvy, některé nafty

Třída nebezpečnosti III s teplotou vzplanutí nad 55 do 100 °C. Napš: motorová nafta

Třída nebezpečnosti IV s teplotou vzplanutí nad 100 do 250 °C.

Třídy nebezpečnosti řeší jen prvotní vzplanutí, né kolik žáru to palivo při hoření vydá.

 

Jednotlivě:

 

  Lampový olej:  Pomalu startuje, zkraje to moc nehoří, dá se říci, že první výstup je neslaný nemastný, ale jak se hořáky zahřejí, tak je to v pohodě. Pro začátečníky prostě lampový olej, nebo tuhý podpalovač PEPO, což je něco velmi podobného a více to neřešit. Nejlepší zkušenosti na točení mám s čirým lampovým olejem od Mandy ze Zlína. (Pozn. Poslední 3 roky jsem používal jen tento, takže nesleduji vývoj u jiných výrobců. Od roku 2008 již lampový olej používám pouze do zapalovacích kahanů.) Po vstupu do EU začali výrobci do LO přidávat nějakou páchnoucí látku, která má zabránit nechtěnému napití. Bohužel pro plivače je tato látka nepříjemná.

Soupis výrobců - stručná charakterisktika

bezpečnostní list od firmy Mandy Zlín

Pokud chcete lampový olej použít na plivání je vhodné si přečíst toto:

Plivání ohně - zdravotní nebezpečí při plivání lampovým olejem  Ve stručnosti. Po vdechu nebo i po polknutí většího množství je možno dostat něco co se velmi podobá zápalu plic. (Samotný zápal plic je zánětlivé onemocnění.) 

 

  Tekutý podpalovač (PePo):  Palivo velmi podobné lampovému oleji. Dle bezpečnostního listu to vypadá naprosto stejně jako lampový olej. Lampový olej a podpalovač se chovají skoro stejně, podpalovač se asi rychleji vypařuje a trochu více smrdí. Záleží to dost na výrobci. Na plivání je to o něco více nebezpečné jak LO.

bezpečnostní list od firmy Mandy Zlín

bezpečnostní list od firmy Severochema Liberec

 

  Fire-Toy Fluid No. 62:  Čistý lampový olej bez příměsí. málo kouře, málo sazí. Lze ho požít při akcích na sálech.

K sehnání zde: http://www.feuershow.de/ 

Pouze k odběru v NSR. Palivo podléhá bezpečnostním předpisům a přes hranice se neposílá.

5 litrů stojí: € 19.90   (cena k 1.4.2008)

 

 

  Petrolej:   

Petrolej neboli kerosin (zastarale kerosen) je bezbarvá hořlavá uhlovodíková kapalina podobná naftě. Používá se jako palivo a nebo do petrolejových lamp na svícení. Petrolej se získává z ropy frakční destilací při 150 °C až 275 °C. Je hořlavina 3. třídy nebezpečnosti.

Při použití na ohňové šou je to podobné jako lampový olej. O něco více smrdí, záleží totiž na tom kdo je výrobce toho petroleje.

bezpečnostní list od firmy Severochema Liberec

 

  Nafta motorová:   

Vlastnostmi podobné jako lampový olej nebo petrolej, je levnější, smrdí a čmudí. Vydrží hořet o malou dobu déle než petrolej, ale jen o malou. Je hořlavina 3. třídy nebezpečnosti.

bezpečnostní list od firmy Paramo Pardubice

  Prostě tyto tři paliva jsou docela rovnocenná. Jsou to hořlaviny 3. třídy a tak to nehoří na doraz. Jejich kombinace v podstatě nic moc nevyřeší. Věnoval jsem tomu již nějaký čas a zjistil, že délka hoření je v podstatě stejná a více záleží na množství omotávky.

 

  Benzín technický:  Když už benzín, tak né ten od benzinové stanice (v nouzi jo), ale technický. Benzínu je více druhů dle výrobce, například: 50/110, 80/110, 90/150. (Čísla udávají začátek a konec teploty destilace jednotlivých složek benzínu.) Pro nás je zajímavý 90/150, který hoří z těchto benzínu pomaleji a prodává se pod obchodním názvem benzinový čistič. Samostatně rychle vyhoří, takže se musí smíchat s nějakým (výše uvedeným palivem) 3. třídy. Vlastně se používá kvůli rychlejšímu startu. Je to hořlavina 1. třídy a tak pokud se dotkneme při točení s hořícím a čerstvě namočeným hořákem vlastního holého těla, tak se to dá ještě snést. Pokud se dotkneme oblečení tak část paliva se přenese na oblečení a to úspěšně hoří. Pokud někdo používá benzín, měl by mít zajištěné hlavně zákulisí. To, že se popálí při vlastním točení je jisté a je to víceméně jeho problém, ale že mu začne hořet zákulisí je druhá věc. Pokud dojde k chybičce v zákulisí tak s hořlavinou 3. třídy se lépe bojuje než s benzínem. Ti co zažili ohně v zákulisí ví o čem je řeč. V létě je schopen oheň přeskočit na otevřený kanystr s benzínem jen tím, že se někdo mihne s ohněm na metr daleko. Další info:

bezpečnostní list od firmy Paramo Pardubice

bezpečnostní list od firmy Severochema Liberec

výpis z ČSN - technické benzíny 

 

  Benzín lékařský (lékárenský):  Používá se hlavně pro lékařské a farmaceutické účely. Začátek a konec destilace je v rozmezí 35 až 100°C a tudíž je podstatně těkavější jak benzínový čistič 90/150. Tyto parametry mu zaručují nejrychlejší hořlavost mezi benzíny. Je to hořlavá kapalina 1. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C. Tím, že je ale těkavější než benzínový čistič, chytá podstatně agresivněji. Lze ho použít pro triky s opalováním těla.

   V případě plivání, ač je v názvu "lékařský" a tudíž to napovídá, že by mohl být trochu zdravotně nezávadný, dejte od toho ruce pryč. Kdo to chce použít na plivání, ať si předem zablokuje místo v oddělení popálenin. 

více info od firmy Unipetrol Rafinerie.

 

  Benzín lakový:  Používá se hlavně pro výrobu ředidel do barev. Začátek a konec destilace je v rozmezí 140 až 200°C. Pomaleji chytá jak technický benzín. Je to hořlavina 2. třídy. Je vhodný pro ohňové šou na točení, jelikož co spadne na zem tak se odpaří. Toto palivo je lepší jak níže uvedená kombinace technický benzín + nafta(petrolej). hoří asi nepatrně rychleji jak tato kombinace, ale neznečišťuje. Dá se koupit v prodejně "barvy laky"

bezpečnostní list od firmy Slovnaft Bratislava

bezpečnostní list od firmy Paramo Pardubice

 

  Benzín letecký:  Je to tu spíše pro doplnění, kdyby někdo přišel k sudu takového paliva. Normálně se totiž neprodává. Existují dvě základní paliva + další méně používané varianty.

Letecký petrolej JET A-1 (pro turbínové motory) Je to hořlavina II.tř. nebezpečnosti. Dle parametrů je to něco mezi lakovým benzínem a petrolejem. také se mu říká Kerosin (Kerosen)  bezpečnostní list

Letecký benzín AVGAS 100LL (pro pístové motory) Je to hořlavina I.tř. nebezpečnosti.

stručná charakteristika leteckých benzínů.

 

  Kombinace technický Benzín 90/150 + nafta nebo petrolej (nebo lamp.olej):  

Podle teploty ovzduší je možné měnit poměr. V případě tepla více kapaliny 3 třídy, v zimě více kapaliny 1. třídy hořlavosti - benzínu. Poměr je na zvážení každého zhruba v rozsahu: 1:4 - 4:1.

Klady: Palivo přiměřeně dlouho hoří a dobře startuje.

Zápory: Palivo přebírá obě nevhodné vlastnosti základních paliv. 

 - a. Reaguje na oheň jako palivo 1. třídy.

 - b. Zamastí podlahu jako Nafta nebo Petrolej nebo Lamp.olej.

 

  Líh denaturovaný: Pořádně nehoří a při točení zháší. Pár pokusů mě ujistilo, že lihem se je dobré dál nezabývat. I když, tak jen na pomalejší točení. Má výhodu, že neudělá z podlahy kluziště.

 

  Líh špiritus:  Jeho cena kdy litr stojí kolem 350 - 400 Kč ho vylučuje pro točení. Je vhodný na plivání, kdy má podstatně menší škodlivost pro organizmus. Je možné použít třeba alpský rum (Stroh), který obsahuje 80% lihu. Myslím si, že polknutí nebo vdechnutí tohoto lihu nijak zvlášť škody nenadělá. Při plivání hoří méně než lampový olej a pusa po něm trochu "trne".

bezpečnostní list od firmy Lach-Ner

 

  Bioethanol - FANOLA:  Fanola je speciální druh tekutého paliva vyvinutého na bázi bioethanolu. Je to biologicky čistý produkt přírodního charakteru. Vzniká trojnásobnou rektifikací. Při hoření nevznikají žádné nebezpečné výpary ani látky. Spalováním se uvolňuje CO2 a vodní pára. Obě tyto látky produkuje člověk při dýchání. FANOLA je palivo, které je šetrné vůdčí životnímu prostředí.

Pro palivo platí to samé co pro líh. Prodejce prodává po 12-ti litrech, palivo je dobré kupříkladu k osvětlení scény. Další info http://www.bioohen.cz/bezpecne-palivo/ a http://www.krby-planika.cz/

bezpečnostní list od firmy PLP Trmice

 

  Plivací prášek - SAM Firespitting Beginners Set:

prášek jenž se vyfukuje pomocí trubičky. Protože nedochází ke kontaktu, je to zdravotně nezávadné. Není to kvůli manipulaci tak efektní na vystoupení, ale neškodí to zdraví. video a popis zde:

K sehnání zde: http://www.feuershow.de/ 

balení: 200g fire prášku (Lycopodium) 1 trubička (blow tube)

cena: € 10.50   (cena k 1.4.2008)

 

  Aceton:  Je to rychlo-oheň. Ten tak rychle hoří, že za chvíli je po všem. A ke všemu se stihne odpařit rychle z omotávky, takže se musí namočit těsně před akcí. Nicméně čistý lékárenský aceton při hoření nedělá žádné zplodiny, vypálený aceton končí jako vodní pára. Je velmi drahý, tak 500,- Kč/litr. K čemu to je? Spíše na nějaké efekty, než na točení, je to zde napsáno pro úplnost.

 

  Isopropylalkohol,  Izopropanol,  dimethyl carbinol,  sec-propanol: 

Chemický název:   Propan-2-ol;  2-Propanol

Hořlavina s lehce oranžovým plamenem.

- nízký bod vzplanutí,

- hoří jako alkohol tzn. světlým plamenem,

- hoří o cca 20-30% kratší dobu než lampový olej,

- výpary způsobují bolest hlavy a omámení,

- NEBEZPEČNÉ k plivání - rychlé hoření a vzplanutí, zdravotně závadné. 
- další nebezpečí, Isopropyalkohol se vypařuje a výpary se drží při zemi , vzhledem k nízkému bodu vzplanutí může jiskra / otevřený oheň způsobit přeskočení za pomocí výparu na otevřenou nádobu. 
- Je to de fakto alkohol, je rozpustný ve vodě, odpařuje se, nenechává mastné fleky - má vyšší teplotu hoření = víc poškozuje náčiní, nekouří , nesazí.
Pokud to specifické podmínky nevyžadují, tak spíše nepoužívat, než doporučovat.

K sehnání na Barandově ve speciálních efektech.

bezpečnostní list

 

  Hexan,  Hexane:

Chemický název:   CH3(CH2)4CH3C6H14

Alkan, kapalný alifatický uhlovodík; součást benzínové frakce.

- bezezbytku se odpařuje během několika málo minut, z toho důvodu ne moc vhodný na točení

- hoři rychle, jasným plamenem, bez zápachu a kouře, hoří i výpary

- NEBEZPEČNÝ pro plivání

- dobrý na postříkáni zápalných nápisů aby chytly celý najednou,

- je to takový fakírský benzín

další info na wikipedia

 

  Čističe různé:  Je to obvykle kombinace mnoha látek, které primárně neslouží k zapalování. Některé hodně čmudí, některé jsou pro změnu ekologické. Některé přípravky fakt dobře hoří. Vzhledem k tomu, že přípravků je velká spousta a nejsou k sehnání v běžné obchodní síti, ale pouze v průmyslovém balení je to docela na delší testování.

My sami používáme níže popsané čističe. (Pokud chcete v tomto hodně bádat, připravte si zvýšenou trpělivost a nejméně 10 tis. Kč na pokusy.)

 

  Barevné ohně:  Existuje několik možností jak obarvit oheň. Pokud jsem něco našel a odzkoušel tak to hořelo málo a při točení zhášelo. Navíc některé chemikálie rozežírají kovy, takže nářadí se nám může rozpadnout. Dokonce mi jedna chemikálie něco udělala s kevlarem, který sice vypadal pořád stejně, ale už na něm nic nehořelo. Kevlar bylo nutno rozmotat a agresivně vyprat. Můj závěr zní, na točení nevhodné, ale možno použít na dekorativní osvětlení scény.

 

EKOLOGICKÉ PALIVO NA TOČENÍ 

 

REMAFLUID D  (ekologický čistič)

je organický, netoxický - ekologicky nezávadný

je BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ

je prakticky bez zápachu

rychle a beze zbytku se odpařuje

má antikorozní účinky

není extrémně hořlavý (hořlavina 3. třídy)

má zvýšenou teplotu samovznícení na 230º C

je recyklovatelný

nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxické přípravky.

převzato ze stránek výrobce


   V čem je toto palivo jiné od běžně používaných?

Remafluid D se bezezbytkově odpaří, tedy to co zůstane nespálené. Při velkých rychlostech dochází k úniku části paliva v podobě aerosolu, které neshořené padá na podlahu. Toto platí pro lampový olej, petrolej a naftu což jsou 3 nejčastěji používaná paliva. V případě technického benzínu 90/150 (benzínový čistič), je díky rychlosti hoření, tohoto aerosolu méně a navíc se vše odpaří. Nevýhoda benzínového čističe je již velmi rychlá rychlost hoření a tudíž to nevydrží běžnou délku choreografie a také to, že je to hořlavina 1. třídy.

   Palivo Remafluid D odstraňuje nevýhody znečištění povrchu. Vše co se nespálí se během krátké doby odpaří. Navíc je to kapalina 3. třídy.

   Moje zkušenosti: Palivo ač je hořlavina 3. třídy tak se podstatně rychleji odpařuje. Tím je také dáno to, že hoří asi o 20% kratší dobu, ale o něco déle než benzínový čistič. Pokud se fire show odehrává v místě kde nesmí dojít k potřísnění povrchu je to možná volba. Tedy k malému potřísnění při rychlém točení dojde, ale během krátké doby vše odpaří a bez následků zmizí.

Cena je 220,- Kč/litr.

 

bezpečnostní list

celé info o REMAFLUID D

 

PALIVO S PŘIMĚŘENOU ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTÍ,

použití NA PLIVÁNÍ a NA TOČENÍ NA SÁLECH

 

REMAFLUID DSP 30  /BIOSANE DSP30/

(extra rychlý bezezbytkový odmašťovač za studena, bez zápachu a chlóru)

- ATEST PRO STYK S POTRAVINAMI

- Produkt absolutně bez zápachu

- Excelentní rychlost odpařování

- Vysoká odmašťovací síla

- Bezezbytkový odmašťovač

- Antikorozivní

- Recyklovatelný

- Slučitelný s většinou plastů

- Zvýšená doba samovznícení na 205°C (hořlavina 2. třídy)

- Velmi vhodný před další povrchovou úpravou

převzato ze stránek výrobce


TOČENÍ:

   Naše skupina s tímto palivem točí na sálech. Zápach je minimální, v porovnání s lampovým olejem, je trochu jiný. Palivo rychleji startuje do plného ohně a jeli dobrá omotávka na rekvizitách, nedochází k potřísnění podlahy. I přesto, že by z počátku vystoupení k tomu mohlo dojít, tak se v krátké době odpaří. I při manipulaci v zákulisí díky těmto vlastnostem nedochází ke znečištění nebo nežádoucímu zápachu. Jako perličku uvádím, že tímto vyčistím od běžeckého vosku zimní bundu, která má nepromokavý zátěr a výrobce doporučuje pouze praní ve 30° C.

PLIVÁNÍ:

   Hoří podobně jako lampový olej, ale je to čistič a tak vysušuje pokožku. Před pliváním je vhodné použít krém na obličej. Při plivání je nutno míti po ruce nějakou utěrku pro otírání potřísněné tváře od nespáleného paliva. V teple se čistič velmi rychle odpařuje a může dojít ke vzplanutí. (Ona ta utěrka je vhodná i při používání lampového oleje.) Po vystoupení se vše co neshořelo a zůstalo na podlaze, v krátké době odpaří. Po plivání v ústech nezůstane obvyklá pachuť lampového oleje. Samotné palivo má chuť trochu po mentolu. I když se uvádí, že má atest na styk s potravinami, tak dle bezpečnostního listu se nedoporučuje toto vdechovat, neboť může dojít k poškození plic. Použití je bezpečnější jak lampový olej, ale tzv. 100 procentně bezpečné palivo to není. Ale to není ani špiritus. V teplých dnech je nutno dát pozor při manipulaci neboť díky rychlému odpařování, není dobré manipulovat s ohněm kolem otevřené nádoby, neboť může přeskočit plamen..

   Vzhledem k vlastnostem tohoto paliva je akceptovatelná jeho zvýšena cena.

Cena je 360,- Kč/litr.

 

bezpečnostní list

NSF Certifikát mezinárodní atest

celé info o REMAFLUID DSP30

 
 Pokud chcete Remafluid D nebo Remafluid DSP30 kontaktujte mě. Firma Remachem není zařízená na dodávky malého množství jednotlivým zákazníkům. 
 

Zdravotně nezávadné palivo:

 

To by jsme chtěli všichni, hlavně na plivání by to neškodilo. Jeden z mnoha pokusů byl s řepkovým olejem REMATOL BE. Je to řezný olej na bázi řepkového oleje. Naprosto čistý, biologicky odbouratelný a zdravotně nezávadný olej s vynikajícími mazacími vlastnostmi pro řezné a tvářecí operace.

Olej bohužel nedával požadované výsledky, nebo-li málo hořel. Je to vlastně palivo 4. třídy. Uvádím to zde pro úplnost, nebo-li kudy cesta nevedla.

bezpečnostní list

celé info o REMATOL BE

 

  Shrnutí - palivo na točeni:

   EXTERIÉR

   Venku, na místě kde nevadí potřísnění, můžeme použít lampový olej, petrolej nebo naftu. Je možná kombinace, těchto hořlavin. Pokud je prostor uzavřenější a nechceme nasmradit je vhodné použít lampový olej. Tyto kapaliny mají bohužel jednu nevýhodu. Při točení vše neshoří a to co zůstane rozprášené na zemi je mastné. Tak pozor při točení na dlažbách, po chvíli je z nich kluziště. Navíc pozor na pískovcové dlažby, z toho kamene to snad už nikdo nedostane ven. Nemuseli by Vás pak mít rádi v historických či historizujících objektech.

   Pokud jsme v místě, kde je nutné zachovat to, aby podlaha nebyla potřísněná je možné použít technický benzín (benzínový čistič) nebo REMAFLUID D. Nevýhody: Technický benzín je hořlavina 1.třídy, REMAFLUID D je drahý, proto je vhodná jejich kombinace. Po vystoupení se zbytky kapaliny ze země rychle vypaří. 

   Vhodná je kombinace na točení je Lakový benzín + menší díl REMAFLUID D. Odpařování ze země je pomalejší, ale též se vše vypaří. Pokud se jedná o krátkou ukázku ohně s nutností rychlého startu a nutností aby při odchodu na zemi nic nezbylo je vhodný samostatný REMAFLUID D.

 

   INTERIÉR

Pokud je vystoupení na sále kde jsou parkety, je možné použít lampový olej a točit přiměřeně aby se nenacákalo. Pokud něco zůstane na podlaze, tak se to rychle rozšlape a zmizí to. Vzhledem k tomu, že lampový olej je parafín, tak je to nakonec dobré leštidlo na ty parkety. Pokud je tam dlažba a zvláště mramorová tak použitím lampového oleje uděláme z ní dobré kluziště. V tomto případě je nutné přezbrojit na REMAFLUID DSP30. Velikost zápachu je zhruba stejná jak u lampového oleje, ale je jiný.

Možnost je také si v místě točení položit na podlahu koberec.

   Je dobré mít v zákulisí nějaký hasící přístroj, který hasí hořlavá paliva, ideálně práškový. A pak mokrý hadr tak velikosti ubrusu. Prostě být připravený na to, že se vloudí chybička. Namáčení mít jinde, než se zháší a zapaluje. U lampového oleje to není kritické, stačí 1 metr, u benzínu tak 5 metru od sebe i když benzínu je třeba jen 10% v mixu kapaliny.

 

  Shrnutí - palivo na plivání:

     Seřazení podle zdravotní nezávadnosti - více info u popisu paliva..

1. Plivací prášek - SAM Firespitting Beginners Set: 
2. Líh špiritus: 

3. REMAFLUID DSP 30 /BIOSANE DSP30/: 

4. Lampový olej: 

Aby to nebylo tak jednoduché, tak pro vlastnosti na plivání je to přesně naopak.

Plivací prášek se těžko shání a navíc se musí umět trochu klamat tělem aby to při vystoupení vypadalo.

Špiritus hůř hoří, ale je možné zaplivat, každopádně tělo se s ním snáší. :-)).

Remafluid DSP30, hoří zase poněkud víc, ale je to zvládnutelné.

Lampový olej hoří tak akorát, ale znečišťuje okolí.

 

Veselá poznámka:  Volal jsem do PARAMO v Pardububicích (PArdubické RAfinerie Minerálních Olejů) a ptal se jestli existuje nějaký benzín či jiné palivo, které by hořelo stejným plamenem od začátku bez dlouhého rozhoření, ale pomaleji. Šlo mi hlavně o to, že při velmi, velmi rychlém točení paliva 3. třídy zhášejí. Odpovědí mě bylo "Víte, my se snažíme o to, aby nám to nehořelo, my benzín vyrábíme pro jiné účely. Pro tyto účely ho netestujeme a vlastně nevíme, to co po nás chcete vědět."

   Celý problém spočívá v tom, že pouze lampový olej a petrolej je primárně určen ke svícení. U ostatních hořlavých kapalin se jaksi nepočítá, že by měli při vlastním používání hořet pro svícení.

Akáda