Zdravotní rizika - plivání ohně

zdravotní nebezpečí při plivání lampovým olejem

Předmluva:

   Jelikož já se pliváním nezabývám, použil jsem informace od několika lidí, kteří plivou velmi často a dlouho. Informace jsou zde o zdravotním nebezpečí.

 

Lampový olej čirý:

   Dle druhu (výrobce) hořlavina II. - IV. třídy nebezpečnosti (třídy se dělí podle bodu vzplanutí). Veškeré další informace se týkají lampového oleje od Petra Manďáka - Mandy Zlín. Lampový olej se vyrábí v různých čistotách, nejčastěji 99,7% parafínového oleje. Zbylé látky (převážně aromatické uhlovodíky - dekan, dodekan, tetradekan), se do oleje přidávají pro zlepšení kvality hoření. Dnes již lze zakoupit olej 100% čistoty.
 

Rizika a následky:
   Při plivání dochází ke styku Lampového oleje (dále jen LO), s pokožkou, sliznicí a při jeho požití taktéž s trávícím ústrojím, skrze které se dostávají cizorodé látky do organismu. Reakce organizmu na LO jsou následující:
 

Styk s pokožkou:
  
od vysušení pokožky, přes její podráždění, zarudnutí a zvýšenou citlivost po její narušení (puchýře a stopy chemického popálení). Následky mohou být horší, pokud LO přišel do styku s další látkou, zejména pak Polyesterem, polypropylenem, pvc atd. (textilie, nepůvodní obaly LO atd.) LO narušuje jejich strukturu a naleptává je.
 

Styk se sliznicí v dutině ústní:
   Podráždění sliznice LO není ihned citelné, později se dostaví pálení a škrábání v krku. Styk sliznice s LO je nebezpečný zejména proto, (mimo vstřebávání cizorodé látky sliznicí), že dochází k zanesení drobných řasinek sliznice a tudíž k následnému vdechování aerosolu do plic. LO může do plic dále vniknout zatékáním, viz níže.
 

Vniknutí LO do plic:
  
V plicích LO způsobuje podráždění nutící ke kašli, velice rychle (i při malém množství) však způsobuje jejich poškození. Průvodní jevy jsou: Dráždivý a netišitelný kašel, zvýšená teplota. Ve vážnějších případech (v těch je nutno okamžitě převézt postiženého k lékaři) dochází k vysokým horečkám, dušení, vykašlávání hlenů a krve, ztrátě vědomí. K vniknutí LO do plic dochází především při vdechnutí, zatékání zbytků do hrtanu (např. při plivání nad sebe), vdechování aerosolu ze sliznice.

   Další info od Pike na serveru ceskyserm.cz - Princip působení škody lampáku v plících.

   Stačí i troška, která tam nenápadně dovzlíná po povrchu sliznic (což vzhledem k nízké viskozitě lampáku není problém a opravdu nemáte šanci si toho všimnout, natož to ovlivnit). Princip je ten, že plíce sestávají v podstatě ze spousty nafouknutých bublinek, které vydrží nafouknuté jen díky tzv. plicnímu surfaktantu, což je substance snižující povrchové napětí (něco jako saponát, když si chcete udělat pěnu na mytí). Lampový olej, jako nepolární, ve vodě nerozpustná látka, účinky surfaktantu ruší, takže postižená část plic prostě zkolabuje - splaskne. Schválně, zkuste si kápnout kapku lampáku na mýdlovou bublinu...
   Tohle platí pro jakoukoliv nepolární hořlavinu, je úplně jedno, jestli na ní píšou "netoxická", "ekologická" nebo cokoliv jiného. Není to totiž chemický, ale fyzikální efekt a funguje to vždycky stejně. Kdybyste mermomocí chtěli najít nějakou "bezpečnou" plivací tekutinu, bylo by potřeba hledat mezi hořlavinami rozpustnými ve vodě, a těch není zase tolik, aspoň netoxických. Snad by mohla fungovat směs etanolu a glycerinu ve vhodném poměru, ale nevím, nezkoušel jsem to.
Tyhle informace by měli v nějaké zestručněné podobě psát velkým písmem na každou flašku lampáku, něco jako varování na cigaretách. Ale ono by to stejně nepomohlo, magorů je pořád na světě dost. Větu "No co, když ten lampák polknu, tak se maximálně pos**u" už jsem slyšel dostkrát :-(((.

 

Polknutí LO:
  
Při náhodném polknutí LO vstupuje tato látka do trávícího systému, kde působí mnohdy vážné komplikace. Navíc LO v žaludku reaguje s žaludeční šťávou a odpařováním dále dráždí plíce postiženého. Reakcí těla na požití LO mohou být: nucení ke zvracení, zvýšení tělesné teploty, bolesti břicha, průjem.

OPATŘENÍ:
Styk s kůží: 
  
Je vhodné před pliváním LO ošetřit exponovaná místa krémem. Pozor však na to, že tenká vrstva tuku se při styku s ohněm velice rychle ohřejí a tím jsou tato místa náchylnější ke vzniku popálenin! Po plivání setřeme zbytek LO z pokožky, omyjeme je vodou a mýdlem a po té ošetříme vhodným krémem. V případě podráždění (vyrážka atd.) je vhodné použít krém Calcium Panthothenicum, který je běžně k dostání v lékárnách bez předpisu (cena cca 30 Kč).
Styk s dutinou ústní:
  
Před pliváním ohně není vhodné pít, při nalití LO do úst se po té aktivuje polykací reflex. Po plivání je vhodné vyplivnou zbytek LO, po té si vypláchnout ústa mlékem (ideálně smetanou), po té mléko i vykloktáme a nakonec po řádně provedené očistě je vhodné si mléka i loknout. Mléko svou konzistencí v podobě hledu vyčistí a stáhne LO i z jemných řasinek sliznic. 
Vniknutí do plic nebo požití. 
  
Zamezíme dalšímu vnikání LO do plic či trav. ústrojí a převezeme postiženého k lékaři. Nevyvoláváme zvracení!!! S sebou vezměte čitelnou etiketu od LO který dotyčný plival. Podcenění vdechnutí či požití LO může mít za následky nevratné poškození plic, které může mít za následek jejich částečnou amputaci.

 

   Na závěr rada od člověka, který vystupuje již dlouho a při vystupování také plive.

   "Jedná se o velmi efektní a divácky velmi atraktivní show - vystoupení specializovaného odborníka - kaskadéra - fireperformera, které ale při nedodržení přísných bezpečnostních opatření může být extrémně nebezpečné. Kaskadér při něm riskuje nejen své zdraví, ale i svůj život, protože mimo jiné se jeho sliznice dostávají do styku s velmi těkavými a nebezpečnými látkami, které mohou zapříčinit těžké zdravotní obtíže a to jak krátkodobého tak chronického charakteru (silné podráždění sliznic dutiny ústní, jazyka, hrtanu a hltanu, těžké bronchytické záchvaty, chemicky vyvolané zápaly plic či rozsáhlé plicní obtíže), při hluboké respiraci mohou být důsledky až lethální. Mohu dokumentoat případ mého kolegy, jehož osobně znám, kterému byl z tohoto důvodu odňat pravý plicní hrot."

   "Já většinu zájemců o chrlení ohně zrazuji a v skoro epické míře jim hned od začátku dám vědět, co a jak moc riskují a v dalším bodu, pokud je ten první neodradí, jim vtloukám do hlavy veškerá bezpečnostní opatření a studijní materiály ... víc už udělat nemůžu, leda bych jim zašíval huby :- )."

 

Poznámka na závěr. Pokud už plivete, nechcte si to odpovádající formou zaplatit. Dělat před diváky bez řádného ohodnocení je fakt k ničemu.

 

Soupis výrobců - stručná charakterisktika

bezpečnostní list od firmy Mandy Zlín

informace o možném riziku od Centra pro chemické látky a přípravky

Akáda